mandag 21. juli 2008

I Lille Rosin's koffert

Om jeg skulle systematisert livets arkiv i kofferter - så er det her mine mentale dagböker blir oppbevart. Og her har det samlet seg både mangt og mye av rariteter. Innholdet er som retten pytt i panne. Både ferskvarer og gårsdagens rester. Mye verdier, men også rask som desverre er av ikke nedbrytbart materiale.

Det samme innhold som de aller fleste har i sine kofferter. Noen med mindre og lettere kofferter og andre med större og tyngre.

I enkelte situasjoner verdsetter jeg dens innhold som en gullgruve og bärer den gjerne med meg. Andre ganger er den som en tung byrde og jeg skulle gjerne ha satt den igjen hvor som helst og gjerne på et sted som den aldri ville funnet tilbake til sin rettmessige eier.

Under lokket befinner det seg nå ganske mange år og statistisk sett klasifiseres den som litt over halvfull.

Om denne kofferten skulle blitt satt på mitt kontor idag som en yrkesmessig arbeidsoppgave, ville innholdet värt materiell for revisjon av årets förste halvår.
Et viktig element i saksbehandlingen ville värt å finne den röde tråden for både pluss og minus-siden.

Den röde tråden
Selvfölgelig er en del av bilagene sortert og analysert. Men pluss-siden gir nok helt klart tydligere signaler på hvilke aktiviteter som gir positiv avkastning og som bör videreutvikles.

De andre bilagene har det värt desto vanskligere å behandle. Noen er avklart, andre er mere usikre og fremdeles aktive. Men så er det den siste bunken av bilag. De ubehaglige, og som er gjemt nederst og gjerne dekket til. I tider mindre synlige og effekten på debetsiden er minimal. Bilagene blir ignorert og oversett. Men så inntreffer det noe som forårsaker at kofferten velter. Enten av andre eller meg selv. Bunnslammet befinner seg plutselig överst.

Slik har kofferten min nå ligget urört i lang tid. Men lokket er blitt åpnet.

Skal jeg forsöke å lukke den på en eller annen måte, eller er tiden inne for revisjon av förste halvdel? Gå igjennom bilag for bilag og se om det er tilfeldighetene som har laget disse kreditbilagene eller om det er en röd tråd gjennom det hele.

Det er ikke tvil om hva min faglige del av hjernen svarer, men det er spörsmålet som den mentale delen stiller meg som nok vil väre det avgjörende i saken.

Våger jeg? Finnes det fortsatt reserver igjen på lageret mitt som kan väre til hjelp i prosessen.

Men et lite skritt frem om det så skulle bli to skritt tilbake vil kanskje alltid väre bedre enn stillestående.

Det bilaget som jeg först vil plukke frem er bokfört på kontoen under angst og depresjoner. Dette bilaget har värt fremme til behandling för og hele saksbehandlingen for dette bilaget blir neppe belyst i denne blogg, men en del fragmenter blir nok dokumentert.

Men denne bloggen skal ikke bare handle om kreditsiden. For at balansen skal opprettsholdes må også lik sum posteres på debetsiden.
Det gjelder bare å finne de riktige kontoene for bilagene på begge sider.
Ingen kommentarer: